Копиране на графики между документи

Можете да копирате графика от един документ в друг чрез плъзгане и пускане. Ако смятате да публикувате документа, съблюдавайте законите за авторското право и осигурявайте съгласието на авторите.

  1. Отворете документа, в който желаете да вмъкнете графичния обект.

  2. Отворете документа, от който желаете да копирате графиката.

  3. Щракнете върху графиката със задържан клавиш , за да я изберете, без да задействате евентуална хипервръзка, за която тя се отнася.

  4. Задръжте бутона на мишката натиснат и изчакайте за момент, докато обектът се копира във вътрешната памет.

  5. Плъзнете графиката в другия документ.

  6. Отпуснете бутона на мишката щом сивият текстов курсор се окаже в позицията, където искате да вмъкнете копие на изображението.

  7. Ако графиката е свързана с хипервръзка, се вмъква хипервръзката, а не графиката.

Моля, подкрепете ни!