Adding Graphics to the Gallery

Чрез плъзгане и пускане можете да поставите в галерията графика от документ, например страница на HTML.

  1. Отворете темата от галерията, в която желаете да вмъкнете графиката.

  2. Посочете графиката с мишката, без да щраквате.

  3. Ако показалецът на мишката се превърне в символ – ръка, графиката е свързана с хипервръзка. В този случай, щракнете върху нея, задържайки клавиша , за да я изберете без да задействате съответната връзка.

    Ако показалецът на мишката не се промени, можете просто да щракнете върху графиката, за да я изберете.

  4. След като графиката е избрана, отпуснете бутона на мишката. Щракнете отново върху графиката, задържайки бутона на мишката натиснат повече от две секунди. Графиката ще се копира във вътрешната памет.

  5. Без да отпускате бутона на мишката, плъзнете графиката в галерията.

Моля, подкрепете ни!