Копиране на графики от галерията

Ако плъзнете графика от прозореца Галерия в текстов документ, електронна таблица или презентация, графиката ще бъде вмъкната в документа.

Ако пуснете графиката точно върху графичен обект, важат следните правила:

Моля, подкрепете ни!