Плъзгане и пускане в документ на LibreOffice

Има много възможности за местене и копиране на обекти чрез плъзгане и пускане. Раздели в текста, графични обекти, изображения, контроли, хипервръзки, диапазони от клетки и много други могат да бъдат местени и копирани с мишката.

Забележете, че до показалеца на мишката се появява знак „плюс“ по време на копиране и стрелка – по време на създаване на хипервръзка.

Показалец на мишката

Описание

Показалец на мишката при местене на данни

Местене

Показалец на мишката при копиране на данни

Копиране

Показалец на мишката при вмъкване на връзка

Създаване на връзка


Като задържите или Shift+ докато отпускате бутона на мишката, можете да укажете дали обектът да се копира, да се премести или да се създаде връзка към него.

Икона за режим при плъзгане

Ако плъзгате обекти от прозореца Навигатор, можете да зададете в подменюто на иконата Режим при плъзгане на навигатора дали обектите да се копират или да се вмъкват като връзки или хипервръзки.

tip

В LibreOffice можете да прекъснете операция „плъзгане и пускане“ по всяко време, като натиснете клавиша Esc, преди да отпуснете бутона на мишката.


Моля, подкрепете ни!