Автоматично записване на документи

За създаване на резервно копие при всяко записване на документ

  1. Изберете - Зареждане/записване - Общи.

  2. Отметнете Резервни копия - винаги.

Ако е отметнато полето Резервни копия - винаги, старата версия на файла се записва в директорията за резервни копия при всяко записване на текущата версия на файла.

За записване на информация за възстановяване през няколко минути

  1. Изберете - Зареждане/записване - Общи.

  2. Отметнете Съхр. информацията за автовъзстановяване през и изберете времевия интервал.

Тази команда записва информацията, необходима за възстановяване на текущия документ в случай на срив в софтуера. Освен това при срив LibreOffice автоматично се опитва да запише информация за автовъзстановяване на всички отворени документи, ако е възможно.

Моля, подкрепете ни!