Прилагане на цифрови подписи

Получаване на сертификат

Можете да се сдобиете със сертификат от доставчик на удостоверителни услуги. Без значение дали изберете правителствено учреждение или частна компания, обикновено тази услуга се заплаща, например когато доставчикът удостоверява самоличността ви. Малък брой доставчици издават сертификати безплатно, например проектът с отворен код CAcert, който е базиран на добре известния и надежден модел „мрежа на доверието“ (web of trust) и чиято популярност в момента нараства.

Управление на сертификатите

Подписване на документ

  1. Изберете Файл - Цифрови подписи - Цифрови подписи.

  2. Ще видите прозорец с подкана да запишете документа. Натиснете Да, за да запишете файла.

  3. След това ще видите диалоговия прозорец Цифрови подписи. Щракнете върху Добавяне, за да добавите публичен ключ към документа.

  4. В диалоговия прозорец Избор на сертификат изберете вашия сертификат и натиснете OK.

  5. Отново ще видите диалоговия прозорец Цифрови подписи, в който можете по желание да добавите още сертификати. Натиснете OK, за да добавите публичния ключ към записания файл.

Ако документът е подписан, в лентата на състоянието се вижда икона Икона. Можете да щракнете двукратно върху нея, за да разгледате сертификата.

Резултатът от проверката на подписа се показва в лентата на състоянието и в диалоговия прозорец Цифров подпис. В един документ във формат ODF може да има няколко подписа на документи и макроси. Ако с някой от подписите има проблем, резултатът от неговата проверка за валидност се приема за всички подписи. Например, ако има десет валидни подписа и един невалиден, лентата на състоянието и полето за състояние в диалоговия прозорец ще отчитат невалиден подпис.

Подписване на макроси в документ

Обикновено макросите са част от документ. Ако подпишете документ, макросите в него се подписват автоматично. Ако желаете да подпишете само макросите, но не и документа, направете следното:

  1. Изберете Инструменти - Макроси - Цифров подпис

  2. Приложете подписа, както бе описано по-горе за документи.

Когато отворите развойната среда на Basic с подписани макроси, ще видите икона Икона в лентата на състоянието.
Можете да щракнете двукратно върху нея, за да разгледате сертификата.

Моля, подкрепете ни!