Бази от данни – общ преглед

Работа с бази от данни в LibreOffice

Изглед Източници на данни

За да отворите изгледа с източници на данни от текстов документ или електронна таблица, изберете Изглед - Източници на данни или натиснете + Shift + F4.

Отляво се вижда навигаторът на източници на данни. Ако изберете в него таблица или заявка, съдържанието ѝ ще се покаже отдясно. По горния ръб на изгледа е разположена лентата „Данни от таблица“.

Източници на данни

Адресен бележник като източник на данни

Разглеждане съдържанието на източник на данни

Лента с менюта за файл на база от данни

Формуляри и справки

Създаване на нов документ – формуляр, редактиране на контроли, помощник за формуляри

Въвеждане на данни и редактиране на формуляр

Помощник за справки

Използване и редактиране на справки в бази от данни

Заявки

Създаване на нова заявка или виртуална таблица, редактиране структурата на заявка

Помощник за заявки

Въвеждане, редактиране и копиране на записи

Таблици

Създаване на нова таблица, редактиране на структурата на таблица, index, релации

Помощник за таблици

Въвеждане, редактиране и копиране на записи

Моля, подкрепете ни!