Работа с таблици

Данните се съхраняват в таблици. Например, системният адресен бележник, в който записвате адреси за е-поща, е таблица в базата от данни за адреси. Всеки адрес е запис с данни, представен чрез ред в тази таблица. Записите съдържат полета с данни, например полета за собственото и фамилното име и за адреса за е-поща.

Създаване на нова таблица с помощника за таблици

В LibreOffice можете да създадете нова таблица чрез помощника за таблици:

  1. Отворете файла с базата от данни, в която желаете да създадете нова таблица.

  2. В левия панел на прозореца с базата от данни щракнете върху иконата Таблици.

  3. Щракнете върху Помощник за създаване на таблици.

Създаване на нова таблица в изглед Проектиране

  1. Отворете файла с базата от данни, в която желаете да създадете нова таблица.

  2. В левия панел на прозореца с базата от данни щракнете върху иконата Таблици.

  3. Щракнете върху Създаване на таблица в изглед Проектиране.

Ще видите прозореца Проектиране на таблица.

Създаване на нова виртуална таблица

Някои видове бази от данни поддържат виртуални таблици. Това са заявки, съхранявани в базата от данни. За повечето операции в база от данни виртуалните таблици са точно като обикновените.

  1. Отворете файла с базата от данни, в която желаете да създадете нова виртуална таблица.

  2. В левия панел на прозореца с базата от данни щракнете върху иконата Таблици.

  3. Щракнете върху Създаване на виртуална таблица.

You see the View Design window, which is almost the same as the Query Design window.

Моля, подкрепете ни!