Работа с таблици

Данните се съхраняват в таблици. Например, системният адресен бележник, в който записвате адреси за е-поща, е таблица в базата от данни за адреси. Всеки адрес е запис с данни, представен чрез ред в тази таблица. Записите съдържат полета с данни, например полета за собственото и фамилното име и за адреса за е-поща.

Създаване на нова таблица с помощника за таблици

В LibreOffice можете да създадете нова таблица чрез помощника за таблици:

  1. Отворете файла с базата от данни, в която желаете да създадете нова таблица.

  2. В левия панел на прозореца с базата от данни щракнете върху иконата Таблици.

  3. Щракнете върху Помощник за създаване на таблици.

Създаване на нова таблица в изглед Проектиране

  1. Отворете файла с базата от данни, в която желаете да създадете нова таблица.

  2. В левия панел на прозореца с базата от данни щракнете върху иконата Таблици.

  3. Щракнете върху Създаване на таблица в изглед Проектиране.

Ще видите прозореца Проектиране на таблица.

Създаване на нова виртуална таблица

Някои видове бази от данни поддържат виртуални таблици. Това са заявки, съхранявани в базата от данни. За повечето операции в база от данни виртуалните таблици са точно като обикновените.

  1. Отворете файла с базата от данни, в която желаете да създадете нова виртуална таблица.

  2. В левия панел на прозореца с базата от данни щракнете върху иконата Таблици.

  3. Щракнете върху Създаване на виртуална таблица.

Ще видите прозореца „Проектиране на виртуална таблица“, който е почти същият като Проектиране на заявка.

Моля, подкрепете ни!