Проектиране на таблици

Този раздел съдържа информация относно създаването на нови таблици в база от данни в изглед Проектиране.

Отворете файла с базата от данни, в която желаете да създадете нова таблица. Щракнете върху иконата Таблици. Изберете Създаване на таблица в режим Проектиране, за да създадете нова таблица.

В изглед Проектиране можете да създадете полетата за таблицата.

note

Всяко поле може да приема данни само от посочения тип. Например не е възможно да се въвежда текст в числово поле. Полетата от тип Memo във формата на dBASE III представляват обръщения към вътрешно управлявани текстови файлове, които могат да съдържат до 64 кБ текст.


Можете да въведете незадължително описание за всяко поле. Текста на описанието ще се показва като подсказка на заглавията на колоните в табличен изглед.

Свойства на полетата

Въведете свойства за всяко избрано поле с данни. В зависимост от типа на базата от данни някои средства за въвеждане може да са недостъпни.

В полето Подразбирана стойност въведете подразбираното съдържание за всеки нов запис. Това съдържание може да бъде редактирано по-късно.

В полето Изисква се въвеждане задайте дали полето може да остава празно или не.

За полето Дължина може да се покаже падащ списък, съдържащ възможностите за избор.

Моля, подкрепете ни!