Търсене с формулярен филтър

 1. Отворете документ – формуляр, съдържащ полета на база от данни.

  Например отворете празен текстов документ и натиснете + Shift + F4. Отворете таблицата с библиографски данни biblio в изгледа с източници на данни. Задържайки Shift+, плъзнете няколко заглавия на колони в документа, така че да бъдат създадени формулярни полета.

 2. В лентата с инструменти Контроли за формуляри щракнете върху иконата Режим „Проектиране“ - вкл./изкл., за да изключите режима на проектиране.

  Икона за режим на проектиране

  Режим „Проектиране“ - вкл./изкл.

 3. В лентата Навигация за формуляр щракнете върху иконата Филтри, основани на формуляр. Текущият документ ще се покаже с празни контроли като празна маска за редактиране и ще се появи лентата с инструменти Формулярен филтър.

  Икона за навигация за формуляр

  Навигатор за формуляри

 4. Въведете условията за филтриране в едно или няколко полета. Имайте предвид, че ако въведете условия за филтриране в няколко полета, всички условия трябва да бъдат изпълнени (логическо „И“).

Повече информация за знаците заместители и операциите можете да намерите в Проектиране на заявки.

Ако щракнете върху иконата Прилагане на формулярен филтър в лентата Формулярен филтър, филтърът ще бъде приложен. Ще видите лентата Навигация за формуляр и ще можете да преглеждате намерените записи.

Ако щракнете върху бутона Затваряне в лентата Формулярен филтър, формулярът ще се покаже без филтър.

Щракнете върху иконата Филтриране в лентата Навигация за формуляр, за да преминете към филтрирания изглед.

Икона за филтриране

Филтриране

Зададеният филтър може да бъде премахнат чрез щракване върху иконата Нулиране на филтрирането/сортирането.

Икона за нулиране на филтрирането и сортирането

Нулиране на филтрирането/сортирането

Моля, подкрепете ни!