Създаване на справки

Справката представлява текстов документ на Writer, който може да показва вашите данни в подреден и форматиран вид. В LibreOffice Base можете да създадете справка както ръчно, чрез плъзгане и пускане в прозореца на разширението Report Builder, така и полуавтоматично, следвайки поредица от диалогови прозорци в помощника за справки.

Следващият списък съдържа информация, която ще ви помогне да изберете начин на работа:

Разширението Report Builder

Помощникът за справки

Стартира се с командата „Създаване на справка в режим Проектиране“.

Стартира се с командата „Помощник за създаване на справки“.

Осигурява пълна гъвкавост, например колонтитули за справката и за всяка страница, справки с много колони.

Използва шаблон на Writer за генериране на документ – справка.

Можете да позиционирате чрез плъзгане и пускане полетата от записите и графичните елементи, като картини и линии.

Предоставя избор между няколко оформления на записите с данни.

Създава еднократна „снимка“ на данните. За да видите обновена справка, наредете повторно изпълнение на същата справка – така ще бъде създаден документ на Writer с обновените данни.

Може да изберете дали желаете еднократно извличане на данните или „жива“ справка с връзки към текущите данни, обновявани при отваряне на файла в Base.

Записва справката като документ на Writer. Съхранява информацията за начина на създаване на справката във файла на Base.

Записва и самата справка, и необходимата за създаването й информация във файла на Base.

Ако изберете Отваряне от контекстното меню или щракнете двукратно върху името на справката, ще бъде създадена нова справка с текущите данни.

Ако изберете Отваряне от контекстното меню или щракнете двукратно върху името на справката, или ще видите статичната снимка на данните от момента на създаването й, или ще бъде създадена нова справка с текущите данни. Това зависи от избора ви в последната страница на помощника.

Ако изберете Редактиране от контекстното меню на име на справка, ще отворите прозореца на Report Builder, попълнен с информацията за справката.

Ако изберете Редактиране от контекстното меню на име на справка, ще редактирате шаблона на Writer, използван за създаване на справката.


Ръчно създаване на нова справка в изглед Проектиране

  1. Отворете файла с базата от данни, в която желаете да създадете новата справка.

  2. В левия панел на прозореца с базата от данни щракнете върху иконата Справки.

  3. Щракнете върху Създаване на справка в режим Проектиране.

  4. Следвайте указанията в упътването на Report Builder.

Създаване на нова справка с помощника за справки

  1. Отворете файла с базата от данни, в която желаете да създадете новата справка.

  2. В левия панел на прозореца с базата от данни щракнете върху иконата Справки.

  3. Щракнете върху Помощник за създаване на справки.

  4. Следвайте стъпките на помощника за справки, за да създадете справката.

Моля, подкрепете ни!