Регистриране и изтриване на база от данни

В инсталираното копие на LibreOffice могат да бъдат регистрирани данни от произволен файл на база от данни . Регистрирането се състои в това да посочите на LibreOffice къде се намират данните, как са организирани, как се извличат и др. След като базата от данни е регистрирана, можете да използвате командата Изглед - Източник на данни за достъп до записите с данни от текстови документи и електронни таблици.

За да регистрирате съществуващ файл с база от данни:

  1. Изберете - LibreOffice Base - Бази от данни.

  2. Натиснете Нов и изберете файла с базата от данни.

За да премахнете регистрирана база от данни от LibreOffice

  1. Изберете - LibreOffice Base - Бази от данни.

  2. Изберете файла с базата от данни и натиснете Изтриване.

Моля, подкрепете ни!