Работа със заявки

Ако често ви е необходим достъп само до подмножество от данните, което може да бъде точно зададено чрез условие за филтриране, може да зададете заявка. Просто казано, това е име за нов изглед с филтрирани данни. Когато отворите заявката, ще видите текущите данни в зададеното от вас оформление на таблицата.

Създаване на нова заявка с помощника за заявки

В LibreOffice можете да създадете нова заявка чрез помощника за заявки:

  1. Отворете файла на базата от данни, в която желаете да създадете новата заявка.

  2. В левия панел на прозореца с базата от данни щракнете върху иконата Заявки.

  3. Щракнете върху Помощник за създаване на заявки.

Създаване на нова заявка в изглед Проектиране

  1. Отворете файла на базата от данни, в която желаете да създадете новата заявка.

  2. В левия панел на прозореца с базата от данни щракнете върху иконата Заявки.

  3. Щракнете върху Създаване на заявка в режим Проектиране.

Ще видите прозореца за проектиране на заявки.

Моля, подкрепете ни!