Импортиране и експортиране на данни в Base

Лесен начин за импортиране и експортиране на таблици от бази от данни е използването на Calc като „помощно приложение“.

Експортиране на данни от Base

Ако копирате таблица от Base в нов лист на Calc, после можете да запишете или експортирате данните в произволен файлов формат, поддържан от Calc.

 1. Отворете файла с базата от данни, съдържащ таблицата за експортиране. Щракнете върху Таблици, за да прегледате таблиците, или върху Заявки, за да видите заявките.

 2. Изберете Файл - Нов - Електронна таблица.

 3. В прозореца на Base щракнете с десния бутон върху името на таблицата за експортиране. Изберете Копиране от контекстното меню.

 4. Щракнете върху клетката A1 в новия прозорец на Calc, после изберете Редактиране - Поставяне.

Сега можете да запишете или експортирате данните в различни файлови формати.

Импортиране на данни към Base

note

Можете да импортирате текстови файлове, електронни таблици и системния адресен бележник само в режим „само за четене“.


note

Когато импортирате от текстов файл или електронна таблица, файлът трябва да има първи ред със заглавна информация. Вторият ред на файла е първият валиден ред с данни. Форматът на всяко поле във втория ред определя формата за цялата колона. Информацията за форматирането в електронната таблица се губи при импортиране в Base.


note

Например, за да гарантирате, че първата колона има текстов формат, трябва да се уверите, че първото поле от първия валиден ред с данни съдържа текст. Ако поле в първия валиден ред с данни съдържа число, за цялата колона се приема числов формат и в нея ще се показват само числа, без текст.


 1. Отворете файл на Base с желания тип база от данни.

  Или създайте нов файл на Base с помощника за бази от данни, или отворете произволен съществуващ файл на Base, който не е само за четене.

 2. Отворете файла на Calc, съдържащ данните за импортиране в Base. Можете да отваряте файлове на dBASE (*.dbf), както и много други типове.

 3. Изберете данните за копиране в Base.

  Можете да въведете обръщение от рода на A1:X500 в полето за име, ако не желаете да превъртате таблицата.

  Ако копирате лист на dBASE, включете горния ред, който съдържа заглавните данни.

 4. Изберете Редактиране - Копиране.

 5. В прозореца на Base щракнете върху Таблици, за да прегледате таблиците.

 6. В прозореца на Base изберете Редактиране - Поставяне.

 7. Ще видите диалоговия прозорец Копиране на таблица. Повечето бази от данни изискват първичен ключ, така че вероятно ще трябва да отметнете полето Създаване на първичен ключ.

tip

В Windows освен копиране и поставяне можете също да ползвате плъзгане и пускане. Освен това за регистрираните бази от данни можете да ползвате прозореца за източници на данни (натиснете + Shift + F4) вместо да отваряте прозореца на Base.


Моля, подкрепете ни!