Регистриране на адресен бележник

В LibreOffice можете да регистрирате различни източници на данни. При това съдържанието на полетата с данни става достъпно за използване в разнообразните полета и контроли. Системният адресен бележник е един от тези източници.

Шаблоните и помощниците на LibreOffice използват полета за съдържанието на адресния бележник. Общите полета в шаблоните автоматично се заместват с полетата от източника на данни на адресния бележник.

За да се извърши заместването, трябва да посочите на LibreOffice кой адресен бележник използвате. Помощникът, който ви пита за това, се появява при първото активиране на шаблон от съответната група, например за бизнес писмо. Можете да извикате помощника и както е описано по-долу.

Икона Бележка

Адресният бележник може само да се чете в LibreOffice Base. Не можете да добавяте, редактирате или изтривате данни за адреси от Base.


Помощник Източник на данни за адреси

За да извикате помощника Източник на данни за адреси, изберете Файл - Помощници - Източник на данни за адреси.

Ръчно регистриране на съществуващ адресен бележник

  1. Изберете Инструменти - Източник за адресния бележник. Ще се появи диалоговият прозорец Шаблони: приписване на адресен бележник.

  2. В комбинираното поле Източник на данни изберете системния адресен бележник или източника на данни, който желаете да използвате като адресен бележник.

  3. Ако още не сте регистрирали системния адресен бележник в LibreOffice като източник на данни, щракнете върху бутона Източник за адресен бележник…. Ще се стартира помощникът Източник на данни за адреси, в който можете да регистрирате адресния си бележник като нов източник на данни в LibreOffice.

  4. В комбинираното поле Таблица изберете таблицата в база от данни, която желаете да ползвате за адресен бележник.

  5. В областта Съответствие на полета задайте съответствието на полетата за собствено и фамилно име, фирма, отдел и т.н. с действителните имена на полета, използвани в адресния ви бележник.

  6. Когато приключите, затворете диалоговия прозорец с OK.

Сега вашият източник на данни е регистриран в LibreOffice като адресен бележник. Ако отворите шаблон от категорията Бизнес кореспонденция, LibreOffice може автоматично да вмъкне правилните полета за циркулярно писмо.

Моля, подкрепете ни!