Езици със сложни писмености

В момента LibreOffice поддържа хинди, тайски и арабски като езици със сложна писменост.

Ако изберете посока на текста от дясно на ляво, вложеният западен текст все пак ще тече от ляво на дясно. Курсорът реагира на клавишите със стрелки така, че стрелката надясно го мести „към края на текста“, а стрелката наляво – „към началото на текста“.

Можете да сменяте директно посоката на писане, натискайки някоя от следните клавишни комбинации:

В страници, раздели или рамки с много колони, форматирани с посока на текста от дясно на ляво, първата колона е дясната, а последната – лявата.

В LibreOffice Writer текст, форматиран с тайски език, има следните особености:

- Езикови настройки - Езици

- Езикови настройки - Сложни писмености.

Моля, подкрепете ни!