Копиране на графични обекти в други документи

В LibreOffice е възможно да се копират графични обекти между текстови документи, електронни таблици и презентации.

  1. Изберете графичния обект или обекти.

  2. Копирайте графичния обект към клипборда, например чрез +C.

  3. Превключете към другия документ и поставете курсора там, където желаете да се вмъкне графичният обект.

  4. Вмъкнете графичния обект, например чрез +V.

Вмъкване в текстов документ

Вмъкнатите графични обекти се закотвят за текущия абзац. Можете да промените котвата, като изберете обекта и щракнете върху иконата Промяна на котвата в лентата OLE обект или лентата Рамка. Така ще отворите изскачащо меню, в което можете да изберете типа на котвата.

Вмъкване в електронна таблица

Вмъкнатите графични обекти се закотвят за текущата клетка. Можете да сменяте закотвянето между клетка и страница, като изберете обекта и щракнете върху иконата Промяна на котвата Icon.

Моля, подкрепете ни!