Имена на филтри за преобразуване на файлове

Таблици с имена на филтри за преобразуване на документи от командния ред.

Филтри за WRITER

Име на филтър

Тип съдържание

Разширения на имената на файлове

Документ на AbiWord

application/x-abiword

abw zabw

Apple Pages

application/x-iwork-pages-sffpages

pages

BroadBand eBook

application/x-sony-bbeb

lrf

Документ на ClarisWorks/AppleWorks

application/clarisworks

cwk

EPUB документ

application/epub+zip

epub

FictionBook 2.0

application/x-fictionbook+xml

fb2 zip

Документ на HTML

text/html

html xhtml htm

Hangul WP 97

application/x-hwp

hwp

Съдържание за помощ

Няма

None

Стар текстов документ на Mac

Няма

*

Стар текстов документ на StarOffice

Няма

sdw

Документ на LotusWordPro

application/vnd.lotus-wordpro

lwp

Microsoft Word 95 – шаблон

application/msword

dot

Документ на MacWrite

application/macwriteii

mw mcw

Mariner Write Mac Classic в.1.6-3.5

mwd

Microsoft Excel 4.0

application/vnd.ms-excel

xls xlw xlc xlm

Microsoft Excel 5.0

application/vnd.ms-excel

xls xlc xlm xlw

Microsoft Excel 95

application/vnd.ms-excel

xls xlc xlm xlw

Microsoft WinWord 1/2/5

application/msword

doc

Microsoft Word 6.0

application/msword

doc

Microsoft Word 95

application/msword

doc

Microsoft Word за DOS

Няма

doc

Microsoft Word за Mac (в.1-5)

application/msword

doc

Microsoft Works – документ

application/vnd.ms-works

wps

Документ на Microsoft Works за Mac (в. 1 – 4)

application/vnd.ms-works

wps

Microsoft Write

application/x-mswrite

wri

Office Open XML - текстов документ

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

docx docm

Office Open XML – шаблон за текст

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template

dotx dotm

OpenDocument - текст (плосък XML)

application/vnd.oasis.opendocument.text-flat-xml

fodt odt xml

OpenOffice.org 1.0 - текстов документ

application/vnd.sun.xml.writer

sxw

PDF - преносим документен формат

application/pdf

pdf

Текстов документ на Palm

application/vnd.palm

pdb

PalmDoc eBook

application/x-aportisdoc

pdb

Plucker eBook

application/prs.plucker

pdb

Rich Text Format

application/rtf

rtf

Документ на T602

application/x-t602

602 txt

Текст

text/plain

csv tsv tab txt

Word 2007 – 365

application/msword

docx

Word 2007 – 365, шаблон

application/msword

dotx dotm

Word 2007 – 365, VBA

application/msword

docm

Word 97 – 2000, шаблон

application/msword

dot wpt

Word 97 – 2003

application/msword

doc wps

WordPerfect – документ

application/vnd.wordperfect

wpd

Документ на WriteNow

wn nx^d

Writer 6.0 – главен документ

application/vnd.sun.xml.writer.global

sxg

Writer 6.0 – шаблон

application/vnd.sun.xml.writer.template

stw

Writer 8

application/vnd.oasis.opendocument.text

odt

Writer 8 – главен документ

application/vnd.oasis.opendocument.text-master

odm

Writer 8 – шаблон за главен документ

application/vnd.oasis.opendocument.text-master-template

otm

Writer 8 – шаблон

application/vnd.oasis.opendocument.text-template

ott

Writer – дъмп на оформление

Няма

xml

Writer/Web 6.0 – шаблон

application/vnd.sun.xml.writer.web

stw

Writer/Web 8 – шаблон

application/vnd.oasis.opendocument.text-web

oth


Филтри за CALC

Име на филтър

Тип съдържание

Разширения на имената на файлове

Apple Numbers

application/x-iwork-numbers-sffnumbers

numbers

Calc 6.0

application/vnd.sun.xml.calc

sxc

Calc 6.0 – шаблон

application/vnd.sun.xml.calc.template

stc

Calc 8

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet

ods

Calc 8 – шаблон

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template

ots

Документ на ClarisResolve

application/clarisworks

cwk

Документ на ClarisWorks/AppleWorks

application/clarisworks

cwk

Формат за обмен на данни

Няма

dif

Excel 2007 – 365

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

xlsx

Excel 2007 – 365, шаблон

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template

xltx xltm

Excel 97 – 2000, шаблон

application/vnd.ms-excel

xlt ett

Excel 97 – 2003

application/vnd.ms-excel

xls xlc xlm xlw xlk et

Електронна таблица на Gnumeric

application/x-gnumeric

gnumeric gnm

Документ на HTML

text/html

html xhtml htm

Таблица на HTML

text/html

xls

Стара база от данни на Mac

Няма

*

Стара електронна таблица на Mac

Няма

*

Стара електронна таблица на StarOffice

Няма

sdc

Lotus

application/vnd.lotus-1-2-3

wk1 wks 123

Lotus Wk1 – Wk3

Няма

wk1 wk3 wk4 123

Microsoft Excel 4.0 – шаблон

application/vnd.ms-excel

xlt

Microsoft Excel 5.0 – шаблон

application/vnd.ms-excel

xlt

Microsoft Excel 95 – шаблон

application/vnd.ms-excel

xlt

Microsoft Excel 2007 – двоичен

Няма

xlsb

Microsoft Excel 2007 – 2016 VBA XML

application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12

xlsm

Microsoft Excel 4.0

application/vnd.ms-excel

xls xlw xlc xlm

Microsoft Excel 5.0

application/vnd.ms-excel

xls xlc xlm xlw

Microsoft Excel 95

application/vnd.ms-excel

xls xlc xlm xlw

Microsoft Multiplan

Няма

mp

Microsoft Works – документ

Няма

wks wdb

Документ на Microsoft Works за Mac (в. 1 – 4)

application/vnd.ms-works

wps

Office Open XML – електронна таблица

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

xlsx xlsm

Office Open XML – шаблон за електронна таблица

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template

xltx xltm

OpenDocument – електронна таблица (плосък XML)

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-flat-xml

fods ods xml

PDF – преносим документен формат

application/pdf

pdf

Quattro Pro 6.0

Няма

wb2

Документ на QuattroPro

Няма

wb1 wb2 wq1 wq2

Rich Text Format

application/rtf

rtf

SYLK

text/spreadsheet

slk sylk

Текст

text/plain

csv tsv tab txt

dBASE

Няма

dbf


Филтри за IMPRESS

Име на филтър

Тип съдържание

Разширения на имената на файлове

Apple Keynote

application/x-iwork-keynote-sffkey

key

Презентация на ClarisWorks/AppleWorks

application/clarisworks

cwk

Draw 8

application/vnd.oasis.opendocument.graphics

odg

Impress 6.0 – шаблон

application/vnd.sun.xml.impress.template

sti

Impress 8

application/vnd.oasis.opendocument.presentation

odp

Impress 8 – шаблон

application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template

otp

Стара презентация на Mac

Няма

*

Стара презентация на StarOffice

Няма

sdd

Microsoft PowerPoint 1 – 4

Няма

ppt pot

Office Open XML – презентация

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation

pptx pptm

Office Open XML – презентация с автоизпълнение

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow

ppsx

Office Open XML – шаблон за презентация

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template

potx potm

OpenDocument – презентация (плосък XML)

application/vnd.oasis.opendocument.presentation-flat-xml

fodp odp xml

OpenOffice.org 1.0 – рисунка

application/vnd.sun.xml.draw

sxd

OpenOffice.org 1.0 – презентация

application/vnd.sun.xml.impress

sxi

PDF – преносим документен формат

application/pdf

pdf

PowerPoint 2007 – 365

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation

pptx

PowerPoint 2007 – 365

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow

ppsx

PowerPoint 2007 – 365, шаблон

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template

potx potm

PowerPoint 2007 – 365, VBA

application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.main+xml

pptm

PowerPoint 97 – 2000, шаблон

application/vnd.ms-powerpoint

pot dpt

PowerPoint 97 – 2003

application/vnd.ms-powerpoint

ppt dps

PowerPoint 97 – 2003

application/vnd.ms-powerpoint

pps


Филтри за DRAW

Име на филтър

Тип съдържание

Разширения на имената на файлове

Adobe PageMaker

application/x-pagemaker

p65 pm pm6 pmd

Adobe/Macromedia Freehand

image/x-freehand

fh fh1 fh2 fh3 fh4 fh5 fh6 fh7 fh8 fh9 fh10 fh11

Документ на ClarisWorks/AppleWorks

application/clarisworks

cwk

Corel Draw

application/vnd.corel-draw

cdr

Corel Presentation Exchange

image/x-cmx

cmx

Draw 6.0 – шаблон

application/vnd.sun.xml.draw.template

std

Draw 8

application/vnd.oasis.opendocument.graphics

odg

Draw 8 – шаблон

application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template

otg

Старо пикселно изображение на Mac

Няма

*

Стара рисунка на Mac

Няма

*

Стара рисунка на StarOffice

Няма

sda

Microsoft Publisher 2003

application/x-mspublisher

pub

Microsoft Visio

application/vnd.visio

vdx vsd vsdm vsdx

OpenDocument – рисунка (плосък XML)

application/vnd.oasis.opendocument.graphics-flat-xml

fodg odg xml

OpenOffice.org 1.0 – рисунка

application/vnd.sun.xml.draw

sxd

PDF – преносим документен формат

application/pdf

pdf

QuarkXPress

Няма

qxd qxt

WordPerfect – графика

image/x-wpg

wpg

Zoner Callisto/Draw

Няма

zmf


Филтри за MATH

Име на филтър

Тип съдържание

Разширения на имената на файлове

Math 8

application/vnd.oasis.opendocument.formula

odf

MathML 2.0

application/mathml+xml

mml

MathType3.x

Няма

xxx

OpenOffice.org 1.0 – формула

application/vnd.sun.xml.math

sxm

PDF – преносим документен формат

application/pdf

pdf


Филтри за BASE

Име на филтър

Тип съдържание

Разширения на имената на файлове

OpenDocument – база от данни

application/vnd.sun.xml.base

odb


Филтри за GRAPHICFILTER

Име на филтър

Тип съдържание

Разширения на имената на файлове

BMP – растерно изображение на Windows

image/x-MS-bmp

bmp

CGM – метафайл за компютърна графика

image/cgm

cgm

DXF – формат за обмен на AutoCAD

image/vnd.dxf

dxf

EMF – разширен метафайл

image/x-emf

emf

EPS – капсулиран PostScript

image/x-eps

eps

GIF – формат за обмен на графика

image/gif

gif

HTML

text/html

html htm

JPEG – формат на Joint Photographic Experts Group

image/jpeg

jpg jpeg jfif jif jpe

MET – метафайл на OS/2

image/x-met

met

MOV – файлов формат на QuickTime

application/movie

mov MOV

PBM – преносимо растерно изображение

image/x-portable-bitmap

pbm

PCD – Photo CD Base

image/x-photo-cd

pcd

PCD – Photo CD Base16

image/x-photo-cd

pcd

PCD – Photo CD Base4

image/x-photo-cd

pcd

PCT – Mac Pict

image/x-pict

pct pict

PCX – Zsoft Paintbrush

image/x-pcx

pcx

PGM – преносимо изображение в нива на сивото

image/x-portable-graymap

pgm

PNG – преносима мрежова графика

image/png

png

PPM – преносимо пикселно изображение

image/x-portable-pixmap

ppm

PSD – Adobe Photoshop

image/vnd.adobe.photoshop

psd

RAS – растерно изображение на Sun

image/x-cmu-raster

ras

SVG – мащабируема векторна графика

image/svg+xml

svg svgz

SVG – мащабируема векторна графика (Draw)

image/svg+xml

svg svgz

SVG – мащабируема векторна графика (Draw)

image/svg+xml

svg svgz

SVM – метафайл на StarView

image/x-svm

svm

TGA – Truevision Targa

image/x-targa

tga

TIFF – файлов формат за изображения с маркери

image/tiff

tif tiff

WMF – метафайл на Windows

image/x-wmf

wmf

XBM – растерно изображение на X

image/x-xbitmap

xbm

XPM – пикселно изображение на X

image/x-xpixmap

xpm


Моля, подкрепете ни!