Съвместна работа

В LibreOffice Writer, Impress и Draw само един потребител може да е отворил даден документ за писане във всеки отделен момент. В Calc е възможно много потребители едновременно да са отворили за писане една и съща електронна таблица.

Съвместна работа в Calc

В LibreOffice Calc споделянето на документи позволява едновременен достъп за писане от много потребители. Всеки потребител, който желае да работи съвместно, трябва да въведе име в раздела - LibreOffice - Данни за потребител.

warning

Някои команди са недостъпни (изписани в сиво) когато е включено следенето на промени или споделянето на документи. За нова електронна таблица не можете да прилагате или вмъквате показаните в сиво елементи.


Създаване на нова електронна таблица

Потребителят А създава нова електронна таблица. Може да са в сила следните условия:

С командата Инструменти - Споделяне на документ може да се превключва между споделен и несподелен режим за текущия документ. Ако желаете да използвате споделен документ в несподелен режим, трябва да го запишете с друго име или път. Така ще бъде създадено несподелено копие на електронната таблица.

Отваряне на електронна таблица

Потребителят A отваря документ – електронна таблица. Може да са в сила следните условия:

Записване на споделен документ с електронна таблица

Потребителят А записва споделен документ. Приложими са следните условия:

Когато потребител запише успешно споделена електронна таблица, документът ще бъде презареден след командата за записване и ще се покаже последната версия на промените, записани от всички потребители. Когато друг потребител е нанесъл промени, се показва съответно съобщение.

Съвместна работа в Writer, Impress и Draw.

За модулите Writer, Impress, Draw, както и за Calc, когато споделянето на документи е изключено, е възможно заключване на файлове. То е налице дори при достъп до един и същ документ от различни операционни системи:

Потребителят А отваря документ. Възможни са следните условия:

Права за достъп на потребители и споделяне на документи

В операционни системи с управление на правата на потребителите трябва да са изпълнени някои условия.

warning

Правото на достъп за писане позволява на други потребители също така да изтрият или променят файла (неволно или преднамерено).


Моля, подкрепете ни!