Отваряне и записване на файлове в отдалечени сървъри

Ръководство за работа с услуги за отдалечени файлове

LibreOffice може да отваря и записва файлове, намиращи се в отдалечени сървъри. Съхраняването на файлове в отдалечени сървъри ви позволява да работите с даден документ от различни компютри. Например, може да напишете документ на работното си място през деня, а вечерта да нанесете последни корекции у дома. Освен това така файловете са защитени в случай на изгубен компютър или повреден твърд диск. Някои сървъри поддържат операции check out (резервиране на файл за редактиране) и check in (вкарване на редактираната версия обратно в хранилището), което позволява контрол върху използването на файловете и достъпа до тях.

LibreOffice поддържа много сървъри за документи, които използват разпространени мрежови протоколи като FTP, WebDAV, споделени ресурси на Windows и SSH. Освен това поддържа популярни услуги като Google Drive, както и комерсиални и свободни сървъри, реализиращи стандарта CMIS на OASIS.

За да работите с услуга за отдалечени файлове, трябва да настроите връзката с нея.

За да отворите файл в услуга за отдалечени файлове

  1. Направете едно от следните неща:

Ще се появи диалоговият прозорец „Отдалечени файлове“.

  1. Изберете файла и щракнете върху Отваряне или натиснете Enter.

Диалогът „Отдалечени файлове“, който се отваря след това, има много части. В горното списъчно поле са изброени дефинираните по-рано от вас отдалечени сървъри. Редът под него показва пътя за достъп до папката. Отляво е структурата от папки на потребителското пространство в сървъра. Основният панел показва файловете в отдалечената папка.

Извличане и вкарване на файлове

Процедурите по извличане и вкарване на файлове (check out и check in) в CMIS услуга контролират внасянето на промени в документ и предотвратяват нежеланите застъпвания на промени.

Извличането на документ го заключва, предотвратявайки нанасянето на промени от страна на други потребители. Във всеки момент документът може да е заключен само от един потребител. Обратното вкарване на документа или отмяната на извличането го отключва.

note

За споделените ресурси на Windows и услугите WebDAV, FTP и SSH не се поддържа извличане и вкарване на файлове.


Когато е отворен файл от услуга за отдалечени файлове по стандарта CMIS, LibreOffice показва бутон Извличане в горната област за съобщения. Натиснете бутона Извличане, за да заключите файла в сървъра, предотвратявайки редактиране от други потребители. Може също да изберете Файл - Извличане.

Когато извлечете файл от сървъра, LibreOffice му създава работно копие (и добавя (работно копие) към името му). Всички операции по редактиране и записване на файла се извършват с работното копие. Можете да го записвате неограничен брой пъти. Когато завършите промените, вкарайте обратно променения файл.

За да вкарате обратно файла, изберете Файл - Вкарване. Ще се отвори диалог, в който можете да въведете коментари за последните редакции. Тези коментари се записват в CMIS сървъра и се използват за контрол на версиите. Работното копие замества съществуващия файл и номерът на версията му се увеличава.

За да отмените извличане на файл, изберете Файл - Отмяна на извличането. Ще видите предупреждение, че последните редакции ще бъдат отхвърлени. Ако потвърдите, версията няма да бъде обновена.

warning

Не забравяйте да вкарате обратно файла, когато приключите работа с него. В противен случай той ще остане заключен и на другите потребители ще бъде забранено да го променят.


За да запишете файл в отдалечен файлов сървър

  1. Направете едно от следните неща:

Ще се покаже диалоговият прозорец Отдалечени файлове. Изберете отдалечения файлов сървър.

  1. Изберете желания формат в списъка Филтър.

  2. Въведете име в полето „Име на файла“ и натиснете Записване.

  3. Когато приключите работа с файла, вкарайте го в хранилището, като изберете Файл - Вкарване.

Свойства на файловете, съхранявани в CMIS сървъри

Файловете, съхранявани в CMIS сървър, имат свойства и метаданни, които не са налични при локално съхранение. Тези метаданни са важни за контрол и отстраняване на дефекти в CMIS връзката и сървъра. Всички показани параметри са само за четене.

Изберете Файл - Свойства, раздел „CMIS“.

Моля, подкрепете ни!