Редактиране на заглавия на диаграми

За да редактирате заглавие на диаграма, вмъкната в документ на LibreOffice:

  1. Щракнете двукратно върху диаграмата.

    Около диаграмата ще се появи сива рамка и в лентата с менюта ще се покажат команди за редактиране на обектите в диаграмата.

  2. Щракнете двукратно върху съществуващо заглавие. Около текста ще се появи сива рамка и ще можете да го променяте. Натиснете Enter, ако желаете да преминете на нов ред.

    Ако няма заглавен текст, изберете Вмъкване - Заглавия, за да въведете текста в диалогов прозорец.

  3. Единично щракване върху заглавието ви позволява да го местите с мишката.

  4. Ако желаете да смените форматирането на основното заглавие, изберете Форматиране - Заглавие - Основно заглавие. Това отваря диалоговия прозорец Заглавие.

  5. Изберете желания раздел от диалоговия прозорец, за да нанасяте промени.

  6. Щракнете върху OK. Щракнете в документа извън диаграмата, за да приключите редактирането й.

Моля, подкрепете ни!