Добавяне на текстура в ленти от диаграма

Можете да добавите текстура в лентите на диаграма (вместо подразбираните цветове) чрез изображение:

  1. Включете режима на редактиране, като щракнете двукратно върху диаграмата.

  2. Щракнете двукратно върху някоя от лентите в серията, която желаете да редактирате. Всички ленти от тази серия ще бъдат избрани.

    Ако желаете да редактирате само една лента, отново щракнете двукратно върху нея.

  3. В контекстното меню изберете Свойства на обект. След това изберете раздела Област.

  4. Щракнете върху Изображение. В списъчното поле изберете изображение като текстура за текущо избраните ленти. Щракнете върху OK, за да потвърдите настройката.

Моля, подкрепете ни!