Редактиране на оси на диаграми

За да редактирате осите на вмъкната от вас диаграма:

  1. Щракнете двукратно върху диаграмата.

    Около диаграмата ще се появи сива рамка и в лентата с менюта ще се покажат команди за редактиране на обектите в диаграмата.

  2. Изберете Форматиране - Ос, после изберете оста (или осите), които желаете да редактирате. Ще се появи диалогов прозорец.

  3. Изберете желания раздел и внесете необходимите промени (например изберете раздела Мащаб, ако желаете да промените мащаба на оста).

  4. Щракнете върху OK. Щракнете в документа извън диаграмата, за да приключите редактирането й.

Моля, подкрепете ни!