Вмъкване на нов ред в клетка

Вмъкване на нов ред в клетка на LibreOffice Calc

За да вмъкнете знак за нов ред в клетка от електронна таблица, натиснете клавишите +Enter.

Това работи само ако текстовият маркер е в самата клетка, а не в реда за въвеждане. Затова първо щракнете двукратно в клетката, после щракнете един път в позицията от текста, където желаете преминаване на нов ред.

note

Можете да търсите знак за нов ред с диалоговия прозорец „Търсене и замяна“, като зададете търсене за регулярния израз \n. С функцията CHAR(10) можете да вмъкнете такъв знак във формула за текст.


Форматиране на клетки в LibreOffice Calc за автоматично пренасяне на редовете

  1. Изберете клетките, в които желаете текстът да се пренася автоматично.

  2. Изберете Форматиране - Клетки - Подравняване.

  3. Изберете Автоматично пренасяне на текста.

    note

    За автоматично пренасяне в XLS файлове желаните редове трябва да бъдат настроени на „Оптимална височина“.


Вмъкване на нови редове в таблици от текстови документи на LibreOffice Writer

За да вмъкнете нов ред в клетка от таблица в текстов документ, натиснете клавиша Enter.

Когато достигнете пишейки до края на клетката, ще бъде извършено автоматично преминаване на нов ред.

Моля, подкрепете ни!