Задаване на кантове за таблици и клетки от таблици

Използване на готов стил за кантове

 1. Изберете табличните клетки, които желаете да промените.

 2. Щракнете върху иконата Кантове в лентата Таблица (Writer) или лентата Линия и запълване, за да отворите прозореца Кантове.

 3. Щракнете върху някоя от готовите комбинации от кантове.

  Така ще добавите избраната комбинация към текущите кантове на клетките. Изберете празния стил за кантове горе вляво в прозореца Кантове, за да изчистите всички кантове.

Използване на готов стил за кантове

 1. Изберете табличните клетки, които желаете да промените.

 2. Изберете Таблица - Свойства - Кантове (Writer) или Форматиране - Клетки - Кантове (Calc).

 3. В областта Потребителско изберете кантовете, които желаете да присъстват в оформлението. Щракнете върху ръб в мострата, за да превключите избора на съответния кант.

 4. Ако сте избрали няколко редове или колони, можете да промените средните линии между редовете или колоните. Изберете средните маркери в областта Потребителско.

 5. Изберете стил на линията и цвят за избрания стил кантове в областта Линия. Тези настройки важат за всички кантове, включени в избрания стил.

 6. Повторете последните две стъпки за всеки отделен кант.

 7. Изберете разстоянието между кантовете и съдържанието на страницата в областта Пълнеж.

 8. Щракнете върху OK, за да приложите промените.

Моля, подкрепете ни!