Задаване на кантове за абзаци

Използване на готов стил за кантове

 1. Поставете курсора в абзаца, за който желаете да зададете кантове.

 2. Изберете Форматиране - Абзац - Кантове.

 3. Изберете някой от стандартните стилове за кантове в областта По подразбиране.

 4. Изберете вид, дебелина и цвят на линията в областта Линия. Тези настройки важат за всички кантове, включени в текущия стил за кантове.

 5. Изберете разстоянието между линиите на кантовете и съдържанието на абзаца в областта Пълнеж. Можете да променяте само разстоянието до ръбове, за които е зададен кант.

 6. Щракнете върху OK, за да приложите промените.

Използване на готов стил за кантове

 1. Изберете Форматиране - Абзац - Кантове.

 2. В областта Потребителско изберете кантовете, които желаете да присъстват в оформлението. Щракнете върху ръб в мострата, за да превключите избора на съответния кант.

 3. Изберете вид, дебелина и цвят на линията в областта Линия. Тези настройки важат за всички кантове, включени в текущия стил за кантове.

 4. Повторете последните две стъпки за всеки отделен кант.

 5. Изберете разстоянието между линиите на кантовете и съдържанието на абзаца в областта Пълнеж. Можете да променяте само разстоянието до ръбове, за които е зададен кант.

 6. Щракнете върху OK, за да приложите промените.

Моля, подкрепете ни!