Задаване на графики или цветове във фона на страници (воден знак)

  1. Изберете Форматиране - Стил на страница.

  2. В раздела Област изберете фонов цвят или фонова графика.

note

Фонът се показва само при печатане зад клетките, които не са форматирани по друг начин.


Моля, подкрепете ни!