Показване, закачване и скриване на прозорци

Някои прозорци в LibreOffice, например „Навигатор“, могат да се закачват. Можете да ги местите, преоразмерявате и да ги закачвате към ръб.

Закачване и откачване на прозорци

За да закачите прозорец, направете едно от следните неща:

Чрез същите похвати можете да откачите прозорец, който в момента е закачен.

Показване и скриване на закачени прозорци

Икона

Щракнете върху бутона на ръба на закачения прозорец, за да покажете или скриете прозореца. Функцията „автоскриване“ ви позволява да видите скрит прозорец временно, като щракнете върху ръба му. Когато щракнете в документа, закаченият прозорец се скрива отново.

note

Прикрепването на ленти с инструменти и прозорци зависи от настройките за диспечера на прозорци на системата. Трябва да укажете на системата да показва пълното съдържание на прозорците при преместването им вместо само рамката.


Моля, подкрепете ни!