Изключване на автоматичното разпознаване на URL

Когато въвеждате текст, LibreOffice автоматично разпознава думите, които може да представляват URL адреси и ги заменя с хипервръзки. LibreOffice форматира хипервръзките с преки шрифтови атрибути (цвят и подчертаване), чиито свойства се взимат от определени знакови стилове.

Следните текстове се преобразуват в хипервръзки:

Текст

Автокоригирана хипервръзка

Адреси за е-поща

x@x, mailto:x

Уеб адреси

http://x, https://x, www.x.x

Файлови адреси

file://x, ftp://x, smb://x


където x представлява един или повече знаци.

Ако не желаете LibreOffice да разпознава автоматично URL адреси, докато пишете, има няколко начина да изключите тази възможност.

Отмяна на разпознаване на URL

  1. Когато пишете и забележите, че текст е бил автоматично преобразуван в хипервръзка, натиснете +Z, за да отмените това форматиране.

  2. Ако не сте забелязали преобразуването веднага, изберете хипервръзката и изберете от менюто Форматиране - Премахване на хипервръзка.

Изключване на разпознаването на URL

  1. Заредете документ от типа, за който желаете да промените разпознаването на URL.

    Ако искате да промените разпознаването на URL за текстови документи, отворете текстов документ.

  2. Изберете Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция.

  3. В диалоговия прозорец Автокорекция изберете раздела Настройки.

  4. Ако премахнете отметката пред Разпознаване на URL, думите няма повече да бъдат автоматично заменяни с хипервръзки.

    В LibreOffice Writer има две полета за отметка пред Разпознаване на URL. Полето в първата колона е за по-късно редактиране, а във втората – за автокоригирането по време на въвеждане.

Моля, подкрепете ни!