Автоматично заличаване

Използвайте автоматичното заличаване на информация, за да дефинирате думи и изрази, които автоматично се маркират за заличаване.

Автоматичното заличаване улеснява премахването на информация от документи на LibreOffice, в които много текстови откъси трябва да бъдат скрити по съображения за поверителност или защита на личните данни.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Автозаличаване.


Тази функция е удобна в документи, които съдържат множество срещания на имена и друга лична информация (кредитни карти, телефонни номера и т.н.). Заличаването на всички тези откъси от документа ръчно би изисквало значително усилие, но с „Автоматично заличаване“ задачата може да се автоматизира за по-ефективно изпълнение.

Създаване на цели

Целите представляват правила и шаблони за сравнение, използвани от функцията „Автоматично заличаване“ за намиране на части от документа, които да бъдат автоматично маркирани за заличаване.

За да създадете нова цел, щракнете върху бутона Добавяне на цел.

Ще се появи диалогът Добавяне на цел, в който можете да зададете Име за новата цел, както и да изберете Тип и Съдържание. Падащият списък Тип предлага три вида цели:

Добавете всички цели, които искате да приложите за документа, и щракнете върху OK. Това ще предизвика отваряне на документа като рисунка в LibreOffice Draw с всички цели, автоматично заличени с инструмента Заличаване с правоъгълник.

Можете да продължите да заличавате други части от генерирания документ, а след това да го отпечатате или експортирате към PDF.

tip

Вижте страницата от помощта Списък на регулярните изрази, за да научите повече за това как да използвате регулярни изрази в LibreOffice.


Експортиране и импортиране на цели

Щракнете върху бутона Записване на цели, за да запишете всички дефинирани цели в документа като файл във формат JSON (JavaScript Object Notation).

Щракнете върху бутона Зареждане на цели, за да импортирате и приложите целите, зададени в JSON файл, върху друг документ на LibreOffice.

note

Целите за автоматично заличаване в даден документ се записват заедно с него. Така те са налице в документа, след като го запишете и затворите.


Моля, подкрепете ни!