Достъпност в LibreOffice

LibreOffice предлага следните възможности, свързани с достъпността:

note

Моля, имайте предвид, че поддъжката за достъпност разчита на технологията на Java за комуникация със средствата за улесняване на потребители с недъзи. Това означава, че първото стартиране на програмата може да отнеме някоко секунди повече, тъй като трябва да се стартира и средата за изпълнение на Java.


Моля, подкрепете ни!