Fontwork

Лентата Fontwork се отваря, когато изберете обект на Fontwork.

Галерия на Fontwork

Икона за галерията на Fontwork

Отваря галерията на Fontwork, в която можете да изберете друга мостра. Натиснете OK, за да приложите новия набор от свойства върху избрания обект на Fontwork.

Форма на Fontwork

Икона за форма на Fontwork

Отваря лентата за форма на Fontwork. Щракнете върху форма, за да я приложите върху всички избрани обекти на Fontwork.

Еднакво високи букви на Fontwork

Икона за еднакво високи букви на Fontwork

Превключва височината на буквите в избраните обекти на Fontwork от нормална към еднаква за всички обекти.

Подравняване на Fontwork

Икона за подравняване на Fontwork

Отваря прозореца „Подравняване на Fontwork“.

Щракнете, за да приложите подравняването върху избраните обекти на Fontwork.

Знакова разредка на Fontwork

Икона за знакова разредка на Fontwork

Изберете стойността за знакова разредка, която да се приложи върху обекта на Fontwork.

По избор: отваря диалоговия прозорец „Знакова разредка на Fontwork“, в който можете да въведете нова стойност за знакова разредка.

Стойност: въведете стойността за знакова разредка на Fontwork.

Превключване на екструдирането

Икона за превключване на екструдирането

Включва и изключва триизмерните ефекти за обектите на Fontwork.

Моля, подкрепете ни!