Fontwork

Лентата Fontwork се отваря, когато изберете обект на Fontwork.

Галерия на Fontwork

Отваря галерията на Fontwork, в която можете да изберете друга мостра. Натиснете OK, за да приложите новия набор от свойства върху избрания обект на Fontwork.

Форма на Fontwork

Отваря лентата за форма на Fontwork. Щракнете върху форма, за да я приложите върху всички избрани обекти на Fontwork.

Еднакво високи букви на Fontwork

Превключва височината на буквите в избраните обекти на Fontwork от нормална към еднаква за всички обекти.

Подравняване на Fontwork

Отваря прозореца „Подравняване на Fontwork“.

Щракнете, за да приложите подравняването върху избраните обекти на Fontwork.

Знакова разредка на Fontwork

Отваря прозореца „Знакова разредка на Fontwork“.

Щракнете, за да приложите знаковата разредка върху избраните обекти на Fontwork.

По избор

Отваря диалоговия прозорец „Знакова разредка на Fontwork“, в който можете да въведете нова стойност за знакова разредка.

Стойност

Въведете стойността за знакова разредка на Fontwork.

Кърнинг на двойки знаци

Включва и изключва кърнинга на двойки знаци.

Моля, подкрепете ни!