Добавяне на полета в справка

Прозорецът „Добавяне на поле“ ви помага да вмъквате данни от таблица в справката.

За достъп до тази команда...

Прозорецът „Добавяне на поле“ се показва автоматично, когато сте избрали таблица в полето „Съдържание“ и напуснете това поле.

Изберете Изглед - Добавяне на поле.

Икона „Добавяне на поле“

Щракнете върху иконата „Добавяне на поле“ в лентата с инструменти.


  1. Изберете полето в диалога „Добавяне на поле“ и натиснете Вмъкване. Можете да изберете няколко полета, като натиснете клавиша или Shift, докато щраквате върху имената им. Щракнете върху Вмъкване в лентата с инструменти, за да добавите полетата в справката.

  2. Плъзгайте и пускайте имена на полета едно по едно от прозореца „Добавяне на поле“ в областта „Подробни данни“ на справката. Разположете полетата както желаете. Можете да ги подравнявате чрез иконите от лентите с инструменти.

    Полетата не могат да се застъпват. Ако пуснете поле от таблица в областта „Подробни данни“, ще бъдат вмъкнати надпис и текстово поле.

  3. Можете да вмъквате текст, който да се повтаря на всички страници от справката. Щракнете върху иконата „Поле за надпис“ Икона, после плъзнете правоъгълник в областта за горен или долен колонтитул на страницата. Редактирайте свойството „Надпис“, за да изпишете желания текст.

Сортиране на имената на полетата

Икона „Възходящо сортиране“

Възходящо сортиране на имената

Икона „Низходящо сортиране“

Низходящо сортиране на имената

Икона „Премахване на сортирането“

Възстановяване на оригиналната подредба

Моля, подкрепете ни!