Връзка с база от данни на Oracle

Определя настройките за достъп до база от данни на Oracle.

База от данни на Oracle

В Solaris и Linux можете да осъществявате достъп до бази от данни на Oracle чрез JDBC драйвер. В Windows ви е необходим ODBC драйвер.

В полето URL на източника на данни въведете местоположението на сървъра за бази от данни на Oracle. Синтаксисът на URL зависи от типа на базата от данни. За повече информация вижте документацията на JDBC драйвера.

За база от данни на Oracle синтаксисът на URL е следният:

oracle:thin:@хост:порт:база_от_данни

Име на база от данни на Oracle

Въведете името на базата от данни на Oracle.

URL на сървъра

Въведете URL за сървъра на базата от данни.

Номер на порт

Въведете номера на порт за сървъра на базата от данни.

Клас - JDBC драйвер за Oracle

Въведете името на JDBC драйвера.

Тест на класа

Изпробва връзката с текущите настройки.

Идентификация

Помощник за бази от данни

Моля, подкрепете ни!