Заглавие на източника на данни

Указва местоположението на файла с адресния бележник и име, под което източникът на данни да се показва в дървото на източниците.

За достъп до тази команда...

Помощник Източник на данни за адреси - Име на източника на данни


Място на провеждане

Указва местоположението на файла с базата от данни.

Преглед

Извиква диалогов прозорец за посочване на местонахождението.

Адресният бележник е достъпен за всички модули на LibreOffice.

Регистрира новосъздадения файл с база от данни в LibreOffice. След това базата от данни ще се показва в прозореца за източници на данни (+Shift+F4). Ако това поле не е отметнато, базата ще бъде достъпна само чрез отваряне на файла ѝ.

Име на адресния бележник

Указва името на източника на данни.

Моля, подкрепете ни!