Източник на данни за адреси

Този помощник регистрира съществуващ адресен бележник като източник на данни в LibreOffice.

За достъп до тази команда...

Меню Файл - Помощници - Източник на данни за адреси.


Можете да регистрирате източници на адресни и други данни в LibreOffice по всяко време:

Регистриране на адресен бележник

Моля, въведете типа на външния адресен бележник

Не всички типове са достъпни на всяка система.

Thunderbird

Изберете тази възможност, ако вече използвате адресен бележник в Thunderbird или Icedove.

Адресен бележник на KDE

Изберете тази възможност, ако вече използвате адресен бележник в KDE Address book.

Адресен бележник на macOS

Изберете тази възможност, ако вече използвате адресен бележник в macOS Address book.

Evolution

Изберете тази възможност, ако вече използвате адресен бележник в Evolution.

Evolution LDAP

Изберете тази възможност, ако вече използвате адресен бележник в Evolution LDAP.

Групирания

Изберете тази възможност, ако вече използвате адресен бележник в Groupwise.

Друг външен източник на данни

Изберете тази възможност, ако желаете да регистрирате друг източник на данни като адресен бележник в LibreOffice.

Отказ

Затваря помощника, без да извърши никакви промени.

Назад

Позволява ви да разгледате отговорите, които сте дали в предходните стъпки. Текущите настройки ще бъдат записани.

Напред

Записва текущите настройки и продължава към следващата страница.

Създаване

Установява връзка с източника на данни и затваря диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!