Помощник за преобразуване към евро

Превръща в евро паричните суми в документи на LibreOffice Calc и в полета и таблици от документи на LibreOffice Writer.

Преобразуват се само затворени файлове. Възможно е обаче конверторът към евро да се използва в отворен документ на LibreOffice Calc. В този случай се отваря отделен диалогов прозорец. Той е описан в края на този раздел.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Преобразуване към евро.


Икона Внимание

Преобразуват се само валутите на страни членки на Европейския паричен съюз.


Обхват

Един документ на LibreOffice Calc

Преобразува единичен файл на LibreOffice Calc. За да преобразувате полета и таблици в LibreOffice Writer, първо отметнете полето Да се преобразуват и полетата и таблиците в текстовите документи.

Цяла директория

Преобразува всички документи и шаблони на LibreOffice Calc и LibreOffice Writer в избраната директория.

Валути

Задава валутата, която да се преобразува в евро.

Директория източник/Документ източник

Задава директорията или името на единичния документ за преобразуване.

...

Отваря диалогов прозорец за избор на желаната директория или документ.

Включително поддиректориите

Указва дали да се включат всички подпапки на избраната директория.

Преобразуване полетата и таблиците в текстовите документи

Преобразува парични суми в полета или таблици в документи на LibreOffice Writer.

Икона Внимание

Стойностите в текстовия документ, които са извън полета и таблици, не се преобразуват.


Временно сваляне защитата на листите без запитване

Указва, че защитата на листовете ще бъде отстранена по време на преобразуването и възстановена след това. Ако защитата е подсигурена с парола, ще видите диалогов прозорец, в който да въведете паролата.

Целева директория

Задава папката и пътя, в който да се запишат преобразуваните файлове.

...

Отваря диалогов прозорец, в който можете да изберете директория за преобразуваните файлове.

Отказ

Затваря конвертора към евро.

Помощ

Извиква помощната информация за диалоговия прозорец.

Преобразуване

Стартира преобразуването.

По време на преобразуването се показва напредъкът му.

Назад

Връща към първата страница на конвертора към евро.

Ако текущият документ е документ или шаблон на LibreOffice Calc, можете да извикате конвертора към евро чрез съответната икона от лентата „Инструменти“. Тази икона по подразбиране е скрита. За да я видите, щракнете върху стрелката в края на лентата „Инструменти“, изберете командата Видими бутони и отметнете Преобразуване към евро.

Икона

Преобразуване към евро

Диалоговият прозорец Преобразуване към евро съдържа следните функции:

Целия документ

Преобразува целия документ.

Валути

Задава валутата, която да се преобразува в евро.

Селекция

Изберете клетките, които желаете да преобразувате в този диапазон, ако не сте отметнали полето Целия документ. Изберете алтернатива и щракнете върху желаните елементи в полето Шаблони / Диапазони с валута. Избраният диапазон ще се вижда в документа. Щракнете върху Преобразуване за извършване на преобразуването.

Стилове за клетки

Преобразуват се всички клетки с избраните стилове за клетки.

Клетки за валута в текущия лист

Преобразуват се всички клетки с валута в активния лист.

Клетки за валута в целия документ

Преобразуват се всички клетки с валута в активния документ.

Избран диапазон

Преобразуват се всички клетки с валута от диапазона, избран преди извикване на конвертора. За да бъдат разпознати като избран диапазон, всички клетки трябва да са с еднакъв формат.

Шаблони / Диапазони с валута

Показва диапазоните от списъка, които да бъдат преобразувани.

Моля, подкрепете ни!