Преобразуване на документи, страница 1

Задава какъв вид документи на Microsoft Office ще бъдат преобразувани.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Преобразуване на документи.


Microsoft Office

Преобразува документи на Microsoft Office към формата OpenDocument.

Документи на Word

Преобразува документи от формата *.doc на Microsoft Word към формата *.odt на OpenDocument.

Документи на Excel

Преобразува документи от формата *.xls на Microsoft Excel към формата *.ods на OpenDocument.

Документи на PowerPoint

Преобразува документи от формата *.ppt на Microsoft PowerPoint към формата *.odp на OpenDocument.

Създаване на файл дневник

Създава файл – дневник в работната директория, който показва кои документи са били преобразувани.

Продължаване към следващата страница на помощника за преобразуване на документи.

Моля, подкрепете ни!