Помощник за групиращ елемент: Създаване на група от настройки

Указва надписа за групата от бутони за избор.

За достъп до тази команда...

В проект на формуляр щракнете върху иконата Групираща рамка
в лентата с инструменти и очертайте рамка с мишката - Последна страница на помощника.


Какво да е заглавието на групата от бутони за избор?

Задава заглавието на групата от бутони за избор. Този надпис се вижда във формуляра. Въведеният от вас текст съответства на свойството Надпис на групиращата рамка.

Моля, подкрепете ни!