Помощник за групиращ елемент: Поле от БД

Тази страница се вижда само ако документът е свързан с база от данни. Тя задава дали отправните стойности да се запазват в базата от данни.

Задайте къде да се запазват отправните стойности. Отправната стойност може да представя текущото състояние на групиращия елемент в база от данни.

За достъп до тази команда...

В проект на формуляр щракнете върху иконата Групираща рамка
в лентата с инструменти и очертайте рамка с мишката - Страница 4 на помощника, трябва да има връзка с базата от данни.


Икона Бележка

Тази страница се вижда само ако документът вече е свързан с база от данни.


Искате ли да запазите стойността в полето от БД?

Да, искам да я запазя в следното поле от БД:

Указва, че желаете отправните стойности да се запазват в база от данни. Стойностите се записват в полето, посочено в списъка. В списъка са изброени всички имена на полета в базата от данни, с която е свързан формулярът.

Списък

Не, искам да запазя стойността само във формуляра.

Указва, че желаете отправните стойности да се съхраняват само във формуляра, не и в базата от данни.

Моля, подкрепете ни!