Помощник за групиращ елемент: Задаване на подразбиран бутон за избор

Указва, че желаете една от възможностите за избор да се подразбира.

Ако отворите формуляра в потребителски режим, ще бъде приета подразбираната настройка. Тук задавате свойството Състояние по подразбиране на контролата.

За достъп до тази команда...

В проект на формуляр щракнете върху иконата Групираща рамка
в лентата с инструменти и очертайте рамка с мишката - Страница 2 на помощника.


Трябва ли да се подразбира някой от бутоните за избор?

Указва дали желаете да зададете подразбирана възможност за избор.

Да, следният:

Указва, че желаете след отваряне на формуляра една от алтернативите да бъде избрана по подразбиране. Посочете я в списъка.

Списък

Изберете алтернативата, която желаете да се подразбира при отваряне на формуляра.

Не, никой бутон за избор няма да се подразбира

Указва, че не желаете да се подразбира никой от бутоните за избор.

Моля, подкрепете ни!