Помощник за групиращ елемент: Данни

Указва какви бутони за избор съдържа групиращата рамка.

За достъп до тази команда...

В проект на формуляр щракнете върху иконата Групираща рамка
в лентата с инструменти и очертайте рамка с мишката - Страница 1 на помощника.


Как искате да наименувате бутоните за избор?

Задава надписа за всеки от бутоните за избор. Тези надписи ще се виждат във формуляра. Тази настройка съответства на свойството Надпис на бутона за избор.

Приемане

>>

Потвърждава текущия надпис и го копира в списъка Бутони за избор.


Въведете надписа за всеки от бутоните за избор в създаваната група и го копирайте в списъка чрез бутона със стрелката. Повтаряйте процедурата, докато зададете всички възможности за избор.

Бутони за избор

Показва всички бутони за избор, които ще бъдат включени в групиращата рамка.

Премахване

<<

Премахва избраните бутони за избор от списъка.


Моля, подкрепете ни!