Помощник за групиращ елемент

Помощникът за групиращ елемент се стартира автоматично, когато вмъкнете групираща рамка в документ.

За достъп до тази команда...

В проект на формуляр щракнете върху иконата Групираща рамка
в лентата с инструменти и очертайте рамка с мишката.


Помощник за групиращ елемент: Данни

Указва какви бутони за избор съдържа групиращата рамка.

Помощник за групиращ елемент: Задаване на подразбиран бутон за избор

Указва, че желаете една от възможностите за избор да се подразбира.

Помощник за групиращ елемент: Стойности на бутони за избор

Приписва стойност на всеки от бутоните за избор.

Помощник за групиращ елемент: Поле от БД

Тази страница се вижда само ако документът е свързан с база от данни. Тя задава дали отправните стойности да се запазват в базата от данни.

Помощник за групиращ елемент: Създаване на група от настройки

Указва надписа за групата от бутони за избор.

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Отказ

Затваря диалоговия прозорец, отхвърляйки всички промени.

Назад

Преглеждане на настройките в диалоговия прозорец, зададени в предишната стъпка. Текущите настройки не се променят. Този бутон е достъпен само от втората страница нататък.

Напред

Натиснете бутона Напред и помощникът ще използва текущите настройки в диалоговия прозорец и ще продължи със следващата стъпка. Ако текущата стъпка е последната, бутонът се превръща в Създаване.

Създаване

Създава обекта.

Моля, подкрепете ни!