Помощник за групиращ елемент

Помощникът за групиращ елемент се стартира автоматично, когато вмъкнете групираща рамка в документ.

За достъп до тази команда...

В проект на формуляр щракнете върху иконата Групираща рамка
в лентата с инструменти и очертайте рамка с мишката.


Помощник за групиращ елемент: Данни

Указва какви бутони за избор съдържа групиращата рамка.

Помощник за групиращ елемент: Задаване на подразбиран бутон за избор

Указва, че желаете една от възможностите за избор да се подразбира.

Помощник за групиращ елемент: Стойности на бутони за избор

Приписва стойност на всеки от бутоните за избор.

Помощник за групиращ елемент: Поле от БД

Тази страница се вижда само ако документът е свързан с база от данни. Тя задава дали отправните стойности да се запазват в базата от данни.

Помощник за групиращ елемент: Създаване на група от настройки

Указва надписа за групата от бутони за избор.

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Назад

Преглеждане на настройките в диалоговия прозорец, зададени в предишната стъпка. Текущите настройки не се променят. Този бутон е достъпен само от втората страница нататък.

Напред

Натиснете бутона Напред и помощникът ще използва текущите настройки в диалоговия прозорец и ще продължи със следващата стъпка. Ако текущата стъпка е последната, бутонът се превръща в Създаване.

Създаване

Създава обекта.

Моля, подкрепете ни!