Експортиране на HTML – страница 6

Определя цветовете за публикацията.

Форматирането на текста се взима от рисунката или презентацията. Тази страница се пропуска, ако сте изчистили полето за отметка Създаване на заглавна страница или сте избрали настройка за експортиране Автоматично или WebCast.

За достъп до тази команда...

LibreOffice Draw или LibreOffice Impress - меню Файл - Експортиране, изберете тип файлове HTML, страница 6 на помощника.


Избор на цветова схема

Определя набора от цветове и цветовете за текста и фона.

Цветова схема от документа

Ще се използват цветовете от стиловете в текущия документ.

Използване на цветовете на браузъра

Ще се използват подразбираните цветове от уеббраузъра на зрителя.

Използване на цветова схема по избор

Позволява задаване на ваши собствени цветове за някои от обектите в презентацията.

Текст

Отваря диалоговия прозорец Цвят, в който можете да изберете цвят за текста на презентацията.

Хипервръзка

Отваря диалоговия прозорец Цвят, в който можете да изберете цвят за връзките в презентацията.

Активна връзка

Отваря диалоговия прозорец Цвят, в който можете да изберете цвят за активните връзки в презентацията.

Посетена връзка

Отваря диалоговия прозорец Цвят, в който можете да изберете цвят за посетените връзки в презентацията.

Фон

Отваря диалоговия прозорец Цвят, в който можете да изберете цвят за фона на презентацията.

Моля, подкрепете ни!