Експортиране на HTML – страница 5

Определя вида на бутоните за навигация между кадрите от презентацията.

Тази страница не се вижда, ако сте изчистили полето за отметка Създаване на заглавна страница или сте избрали настройка за експортиране Автоматично или WebCast.

За достъп до тази команда...

LibreOffice Draw или LibreOffice Impress - меню Файл - Експортиране, изберете тип файлове HTML, страница 5 на помощника.


Избор на стил за бутоните

Указва дали желаете в презентацията да бъдат включени навигационни бутони. Можете също така да изберете вида на тези бутони.

Само текст

Вмъква само текстови хипервръзки вместо бутони.

Избор на поле

Показва наличните стилове за бутони. Щракнете върху някой от стиловете, за да го изберете.

Моля, подкрепете ни!