Експортиране на HTML – страница 4

Определя каква информация да се показва в заглавната страница на публикацията.

Може да прескочите тази страница, ако изчистите полето Създаване на заглавна страница или изберете Автоматично или WebCast в предходните страници на помощника.

За достъп до тази команда...

LibreOffice Draw или LibreOffice Impress - меню Файл - Експортиране, изберете тип файлове HTML, страница 4 на помощника.


Информация за заглавната страница

Автор

Указва името на автора на публикацията.

Адрес за е-поща

Указва адреса за електронна поща.

Домашна страница

Указва адреса на уебсайта ви. В презентацията ще бъде вмъкната хипервръзка.

Допълнителна информация

Задава допълнителен текст, който да бъде включен в заглавната страница.

Моля, подкрепете ни!