Експортиране на HTML – страница 3

Задава типа на графиката и желаната разделителна способност на екрана.

За достъп до тази команда...

LibreOffice Draw или LibreOffice Impress - меню Файл - Експортиране, изберете тип файлове HTML, страница 3 на помощника.


Запазване на изображенията като

Определя формата на изображенията. Можете да укажете и коефициента на компресиране.

PNG – Portable Network Graphics format

Файловете се експортират във формат PNG. PNG файловете са компресирани без загуба на данни и могат да съдържат повече от 256 цвята.

GIF – Graphics Interchange Format

Файловете се експортират във формат GIF. GIF файловете са компресирани без загуба на данни и могат да съдържат най-много 256 цвята.

JPG – Compressed file format

Файловете се експортират във формат JPEG. JPEG файловете са компресирани със зададена от вас степен на компресия и могат да съдържат повече от 256 цвята.

Качество

Задава степента на компресиране за графиките във формат JPEG. Стойност 100% означава максимално качество и сравнително големи файлове. Стойност 25% означава малки файлове с по-лошо качество на образа.

Разделителна способност на монитора

Определя желаната разделителна способност на екрана. В зависимост от избраната разделителна способност е възможно изображението да се показва смалено. Можете да зададете смаляване до 80% от оригиналния размер.

Ниска (640x480 пиксела)

Изберете ниската разделителна способност, за да получите малки файлове дори за презентации с много кадри.

Средна (800x600 пиксела)

Изберете средната разделителна способност за презентации със среден размер.

Висока (1024x768 пиксела)

Изберете висока разделителна способност за висококачествено изобразяване на кадрите.

Експортиране

Експортиране на звуците при смяна на кадър

Указва, че звуковите файлове, зададени като ефекти при преход между кадрите, подлежат на експортиране.

Моля, подкрепете ни!