Експортиране на HTML – страница 2

Определя типа на публикацията

Можете да укажете дали желаете да включите рамки, заглавие и бележки за презентацията.

За достъп до тази команда...

LibreOffice Draw или LibreOffice Impress - меню Файл - Експортиране, изберете тип файлове HTML, страница 2 на помощника.


Тип на публикацията

Определя основните настройки за експортирането.

Стандартен формат HTML

Създава стандартни страници на HTML от експортираните страници.

Стандартен HTML с рамки

Създава стандартни страници на HTML с рамки. Експортираната страница ще бъде разположена в главната рамка, а рамката отляво ще показва таблица на съдържанието във вид на хипервръзки.

Създаване на заглавна страница

Създава заглавна страница за документа ви.

Указва, че бележките също ще бъдат показани.

Автоматично

Създава презентация във формат HTML по подразбиране, предназначена за изложбен павилион – с автоматично сменящи се през определен интервал кадри.

Както е зададено в документа

Преходът между кадрите зависи от интервала, зададен за всеки кадър в презентацията. Ако зададете ръчен преход между кадрите, презентацията във формат HTML ще показва нова страница при натискане на клавиш от клавиатурата.

Автоматично

Смяната на страниците става автоматично след изминаването на зададения времеви интервал и не зависи от съдържанието на презентацията.

През даден интервал

Определя продължителността на показването на всеки кадър.

Безкрайно

Автоматично рестартира HTML презентацията след показването на последния кадър.

WebCast

При експортиране чрез WebCast се генерират автоматични скриптове с поддръжка на Perl или ASP. Това позволява на говорителя (например при телефонна конференция, придружена от прожектиране на презентацията в Интернет) да сменя кадрите в уеббраузърите на публиката. Повече информация ще намерите под заглавие WebCast по-долу в този раздел.

Active Server Pages (ASP)

Когато изберете ASP , при експортирането чрез WebCast се създават страници на ASP. Забележете, че тогава HTML презентацията може да бъде публикувана само чрез сървър, поддържащ ASP.

Perl

Използва се от експортирането чрез WebCast за създаване страници на HTML и скриптове на Perl.

URL за слушатели

Указва URL (абсолютен или относителен), който да бъде въведен от зрителя, за да види презентацията.

URL за презентация

Указва URL (абсолютен или относителен), на който е записана презентацията в уебсървъра.

URL за скриптове на Perl:

Указва URL (абсолютен или относителен) за генерираните скриптове на Perl.

Още информация относно експортирането чрез WebCast

Съществуват две възможности за експортиране на презентации от LibreOffice Impress чрез технологията WebCast: Active Server Pages (ASP) и Perl.

Икона Внимание

И в двата случая за WebCast е необходим HTTP сървър, който предлага скриптов език Perl или ASP. Затова настройката за експортиране зависи от използвания сървър за HTTP.


WebCast с ASP

Експортиране

Не използвайте една и съща директория за две различни експортирания към HTML.

Използване на WebCast с ASP

Можете да използвате WebCast веднага след като експортираните файлове станат достъпни от HTTP сървър.

Пример:

Да предположим, че в компютъра ви е инсталиран Microsoft Internet Information Server. При инсталирането на IISS сте въвели „c:\Inet\wwwroot\presentation“ като директория за изход във формат HTML. Приемаме, че URL на компютъра ви е „http://myserver.com“.

Слушателите могат да видят кадъра, избран от водещия, чрез URL http://myserver.com/presentation/webcast.asp. Те не могат да избират друг кадър измежду публикуваните на същия URL, освен ако научат имената на файловете. Уверете се, че HTTP сървърът не показва списъка със съдържанието на директорията.

WebCast с Perl

Експортиране

Използване на WebCast с Perl

Файловете, създадени по време на експортирането, трябва да се поставят в HTTP сървър с поддръжка на Perl. Това не може да стане автоматично заради разликите в съществуващите такива сървъри. По-долу са описани необходимите стъпки. Консултирайте се с упътването на сървъра или попитайте мрежовия администратор как да приложите стъпките за вашия конкретен сървър.

Сега би трябвало да можете да използвате презентацията чрез WebCast.

Пример:

За този пример приемаме, че имате компютър с Linux и HTTP сървър. URL на HTTP сървъра е http://myserver.com, а директорията, в която са записани документите на HTML, е //user/local/http/. Скриптовете на Perl са в директорията //user/local/http/cgi-bin/. Въведете secret.htm като име на файла за експортиране и presentation.htm в полето URL за слушатели. В полето URL за презентация въведете http://myserver.com/presentation/, а в URL за скриптове на Perl – http://myserver.com/cgi-bin/.

След като приключите с инсталирането на файловете на Perl, водещият ще може да проведе презентацията. Слушателите ще могат да виждат кадрите чрез URL адреса http://myserver.com/presentation/presentation.htm.

Моля, подкрепете ни!