Експортиране на HTML – страница 1

На първата страница можете да изберете съществуващ дизайн или да създадете нов.

Настройките, които изберете за експортирането, ще бъдат автоматично запазени като дизайн за други експортирания. След като щракнете върху Създаване, можете да въведете име за дизайна.

За достъп до тази команда...

LibreOffice Draw или LibreOffice Impress - меню Файл - Експортиране, изберете тип файлове HTML, страница 1 на помощника.


Приписване на оформление

В тази област можете да създадете нов дизайн, както и да изберете или изтриете съществуващ дизайн.

Ако изтриете дизайн, изтривате само информацията от помощника. Това действие няма да изтрие файла за експортиране.

Ново оформление

Създава нов дизайн в следващите страници на помощника.

Съществуващо оформление

Зарежда съществуващ дизайн от списъка, за да бъде използван като отправна точка за стъпките в следващите страници на помощника.

Списък с дизайни

Показва всички съществуващи дизайни.

Изтриване на избрания дизайн

Изтрива избрания дизайн от списъка с дизайни.

Моля, подкрепете ни!