Експортиране на HTML

Определя настройките за публикуване на документи на LibreOffice Draw или LibreOffice Impress във формат HTML.

За достъп до тази команда...

LibreOffice Draw или LibreOffice Impress - меню Файл - Експортиране, изберете тип на файла Документ на HTML. Диалоговият прозорец ще се отвори автоматично.


Показваните страници се различават в зависимост от избора ви във втората страница на помощника.

Експортиране на HTML – страница 1

На първата страница можете да изберете съществуващ дизайн или да създадете нов.

Експортиране на HTML – страница 2

Определя типа на публикацията

Експортиране на HTML – страница 3

Задава типа на графиката и желаната разделителна способност на екрана.

Експортиране на HTML – страница 4

Определя каква информация да се показва в заглавната страница на публикацията.

Експортиране на HTML – страница 5

Определя вида на бутоните за навигация между кадрите от презентацията.

Експортиране на HTML – страница 6

Определя цветовете за публикацията.

< Назад

Връща ви към настройките от предходната страница. Текущите настройки се запазват. Можете да избирате този бутон от втората стъпка нататък.

Напред >

Запазва текущите настройки и преминава към следващата страница. Този бутон е недостъпен в последната страница на диалоговия прозорец.

Създаване

Създава нови документи според зададените от вас параметри и ги записва.

Икона Бележка

LibreOffice запазва текущите настройки на помощника и ги използва като подразбирани стойности при следващото му отваряне.


Моля, подкрепете ни!